您的位置:中国网络文学联盟名作鉴赏[专题]柳宗元诗文赏析
文章数:51 浏览:10033 今日:1  发表文章 推荐文章 内容纠错 机构合作
百度分享
柳宗元诗文赏析 文章列表(按日期排序)
唐代文学家、河东居士柳宗元诗歌、散文作品赏析。
 ※ 柳宗元《捕蛇者说》 (2013-2-6,2218)

原文 永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死;以啮(niè)人,无御之者。然得而腊(xī)之以为饵,可以已大风、挛踠(luánwǎn)、瘘(lòu)、疠(lì...

 ※ 赏析柳宗元永州山水诗 (张伟,2012-4-4,2886)

柳宗元是我国中唐时期杰出的思想家和文学家,以被贬永州为转折点,留下了许多优秀的散文和诗、赋名篇。据刘禹锡编定的《柳河东集》共有内卷45卷,外卷2卷,计600余...

 ※ 浅析柳宗元的《江雪》 (李敏,2012-4-4,2333)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。——柳宗元《江雪》“咏雪”一直是中国传统文学的一个重要主题,历代不乏佳句名篇。王维的“隔牖风惊竹,开门...

 ※ 柳宗元《渔翁》赏析 (方向,2012-4-4,2002)

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。回看天际下中流,岩上无心云相逐。柳宗元的这篇《渔翁》,是一首不入律的七...

 ※ 柳宗元《江雪》注译赏析 (2012-3-27,2046)

唐 柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。[作者简介]柳宗元(773-819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九(793年)进士。授校书郎,后调任蓝田尉,升任监察御史里行。唐顺宗继位(805...

唐·柳宗元自余为僇人,居是州[3],恒惴栗[4]。其隙也[5],则施施而行[6],漫漫而游[7]。日与其徒上高山[8],入深林,穷回溪[9],幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐[10],倾壶而醉。醉则相枕以卧[1...


 ※ 柳宗元手法奇绝、寄托深远的《江雪》 (卓正昌,2010-7-9,1313)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。唐顺宗永贞元年,柳宗元参加了王叔文为首的政治革新运动。由于保守势力与宦官的联合反攻,致使革新失败。因此,柳宗元被贬官到有“南荒”之称的永州。他在...

柳宗元被贬永州的谪居边远生活,使他惊异地发现了永州的自然山水悠美,连着写了好多篇游记,“永州八记”是其代表,《始得西山宴游记》是八记中的第一篇文章。文章始终围绕“始得”二字来写,点题照应,构思新巧,结构...

 ※ 唐名家诗导读·柳宗元 (张海鸥,2011-6-11,6192)

柳宗元(773—819),字子厚,祖籍河东(今山西省永济县),生于长安。十二岁前在长安度过。他的先辈曾经显赫,但祖父、父亲官职并不高。母亲是范阳大族之女,从宗元四岁就教他识字读书。贞元九年(793),二十一岁的柳宗...

 ※ 渔翁 (柳宗元,2011-5-6,1565)

《渔翁》 作者:柳宗元 渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。回看天际下中流,岩上无心云相逐。【注解】:1、西岩:湖南永州西山。2、乃:摇橹的声音。3、无心:指云自由自在飘动。...

 ※ 溪居 (柳宗元,2011-5-6,1703)

《溪居》 作者:柳宗元 久为簪组累,幸此南夷谪。闲依农圃邻,偶似山林客。晓耕翻露草,夜榜响溪石。来往不逢人,长歌楚天碧。【注解】:1、簪组:这里是做官的意思。2、南夷:这里指当时南方的少数民族地区。3、滴:...

 ※ 晨诣超师院读禅经 (柳宗元,2011-5-6,976)

《晨诣超师院读禅经》 作者:柳宗元 汲井漱寒齿,清心拂尘服。闲持贝叶书,步出东斋读。真源了无取,妄迹世所逐。遗言冀可冥,缮性何由熟。道人庭宇静,苔色连深竹。日出雾露余,青松如膏沐。澹然离言说,悟悦心自足...


 ※ 江雪 (柳宗元,2011-5-5,1249)

《江雪》 作者:柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。【注解】:1、踪:脚迹。2、蓑笠翁:披蓑衣,戴斗笠的渔翁。【韵译】:所有的山,飞鸟全都断绝; 所有的路,不见人影踪迹。江上孤舟,...

 ※ 登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史 (柳宗元,2011-5-5,1032)

《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 作者:柳宗元 城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。惊风乱芙蓉水。密雨斜侵薜荔墙。岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。共来百越纹身地,犹是音书滞一乡。【注解】:1、大荒:旷远的广...

 ※ 柳宗元《小石城山记》 (2011-4-25,1579)

小石城山记 [唐]柳宗元 【题解】 本文是“永州八记”中的最后一篇。文章的前半段描写小石城山的奇异景色,后半段借景抒情,以佳胜之地被埋没不彰比喻自己徒有经邦济世之才却横遭斥逐,蛰居蛮荒,英雄无用武之地。字里...

 ※ 柳宗元《至小丘西小石潭记》 (2011-4-25,2382)

至小丘西小石潭记 [唐]柳宗元 【题解】 本篇是“永州八记”中的第四篇游记。文章着力摹写小石潭及其周围幽深冷寂的景色和气氛,从中透露出作者贬居生活中孤凄悲凉的心情,是一篇情景交融的佳作。对潭中游鱼的刻划...

 ※ 柳宗元《钴鉧潭西小丘记》 (2011-4-25,2470)

钴鉧潭西小丘记 [唐]柳宗元 【题解】 柳宗元被贬在永州时写了一组共八篇山水游记散文,即著名的“永州八记”。本文是“八记”中的第三篇。作者以工巧生动的笔触描绘了钴鉧潭上小丘的美景,通过景色的描绘,抒发了自己...

 ※ 柳宗元《愚溪诗序》 (2011-4-25,2154)

愚溪诗序 [唐]柳宗元 【题解】 本篇是作者为其《八愚诗》(已佚)所作的一篇序文。序中说明了把溪、丘、泉、沟、池、堂、亭、岛八物一概以“愚”题名的原由。柳宗元虽有才能,有报国之志,但因不满现实,不愿投机逢迎,最...


 ※ 柳宗元《三戒(并序)》 (2011-4-25,3062)

三戒(并序)[唐]柳宗元 【题解】 这一组三篇寓言,是作者贬谪永州时所写。题名“三戒”,可能是取《论语》“君子有三戒”之意。文前的小序,已经点明了文章的主旨所在。作者借麋、驴、鼠三种动物的可悲结局,对社会上那...

 ※ 柳宗元《憎王孙文》 (2011-4-25,2074)

憎王孙文 [唐]柳宗元 【题解】 这是一篇寓言性质的文章,由前半段的序文和后半段的骚体诗组成。文章通过对猿和猢狲善恶不同的品德的描写,借此影喻以王叔文为首的政治革新集团和以宦官、藩镇为主体的守旧顽固势力之间...

 ※ 柳宗元《种树郭橐驼传》 (2011-4-25,2083)

种树郭橐驼传 [唐]柳宗元 【题解】 本文是一篇兼具寓言和政论色彩的传记文。文章通过对郭橐驼种树之道的记叙,说明“顺木之天,以致其性”是“养树”的法则,并由此推论出“养人”的道理,指出为官治民不能“好烦其令”,...

 ※ 柳宗元《捕蛇者说》 (2011-4-25,2467)

捕蛇者说 [唐]柳宗元 【题解】 《捕蛇者说》是柳宗元被传诵不衰的著名篇章之一。文章通过对以捕蛇为业的蒋氏一家三代的悲惨遭遇,尖锐地揭露了从唐玄宗天宝后期至作者被贬官永州时约六十年间人民的苦难生活:苛重赋税的压...

 ※ 柳宗元《段太尉逸事状》 (2011-4-25,3803)

段太尉逸事状 [唐]柳宗元 【题解】 这是一篇叙事严谨、写人生动的传记文。作者选取段太尉一生中勇服郭晞、仁愧焦令谌、节显治事堂三件逸事,多侧面地表现了人物外柔内刚、勇毅见于平易的个性特征,刻划了一位封建时代正直...

 ※ 柳宗元《桐叶封弟辨》 (2011-4-25,1805)

桐叶封弟辨 [唐]柳宗元 【题解】“辨”是一种用于辨析事物的是非真伪而加以判断的论说文体,韩愈的《讳辩》和柳宗元的这篇文章,都是这方面的代表性作品。但本文的重点不在于辨伪,而是围绕重臣应如何辅佐君主这一中心发...


 ※ 柳宗元《驳复仇议》 (2011-4-25,3902)

驳复仇议 [唐]柳宗元 【作者小传】 柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西永济县)人。唐代杰出的唯物主义思想家、文学家,与韩愈齐名,世称“韩柳”,“唐宋八大家”之一。出身于中小官僚家庭,二十一岁中进士...

 ※ 柳宗元《登柳州城楼寄漳汀封连四州》赏析 (李勤印,2011-4-22,2311)

城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。 惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。 岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。 共来百越文身地[3],犹自音书滞一乡! 【赏析】 漳汀...

 ※ 柳宗元《江雪》赏析 (李勤印,2011-4-22,1666)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 【赏析】 柳宗元这首五言绝句自来受人推崇,后世许多山水画家也都就此取材造境。这首诗好在哪里?不妨从以下几个方面细细体味:首先,...

 ※ 柳宗元《柳州二月榕叶落尽偶题》赏析 (李勤印,2011-4-22,1474)

宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。【赏析】 这首诗写于柳州刺史任上。时当二月,又处南方温热地带,柳州早已是百花盛开,春色满园了。可是一场意外的暴风雨却...

 ※ 柳宗元寓言小品《三戒》赏析 (肖旭,2011-4-22,5672)

《三戒》是柳宗元贬官永州期间所写。永州在今湖南零陵。《三戒》包括三篇作品:《临江之麋》、《黔之驴》、《永某氏之鼠》。作者在此篇前有一段序:“吾恒恶世之人,不知推己之本,而乘物以或依势以干非其类,出技以怒强,窃时以...

山水游记是柳宗元最具特色的文学作品,其代表作是作者因参加王叔文政治革新集团而被贬为永州司马时写的“永州八记”。作者在这些作品中,一方面用清新的笔触对永州的佳山异水作了精细的摹写,绘状传神,给读者以极高的美学享受;另...


海畔尖山似剑芒,秋来处处割愁肠。若为化作身千亿,散向峰头望故乡。读柳宗元这首诗,给我们的印象是:诗人通过奇异的想象,独特的艺术构思,把埋藏在心底的郁抑之情,不可遏止地尽量倾吐了出来;它的抒情方式,是属于严...

 ※ 柳宗元《重别梦得》赏析 (葛晓音,2011-4-22,1307)

二十年来万事同,今朝岐路忽西东。皇恩若许归田去,晚岁当为邻舍翁。元和九年(814),柳宗元和刘禹锡同时奉诏从各自的贬所永州、朗州回京,次年三月又分别被任为远离朝廷的柳州刺史和连州刺史,一同出京赴任,至衡阳...

城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。共来百粤文身地,犹自音书滞一乡! 这是首抒情诗。赋中有比,象中含兴,展现了一幅情景交融的动人图画,而抒情主...

 ※ 柳宗元《柳州榕叶落尽偶题》赏析 (陈邦炎,2011-4-22,1845)

宦情羁思共凄凄,春半如秋意转迷。山城过雨百花尽,榕叶满庭莺乱啼。就诗人而言,在我为情,在物为境。诗思的触发、诗篇的形成,往往是我与物、情与境交相感应的结果。柳宗元的这首《偶题》,正是一首物我双会情境交融的...

 ※ 柳宗元《别舍弟宗一》赏析 (贾文昭,2011-4-22,2409)

零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。一身去国六千里,万死投荒十二年。桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。元和十一年(816)春,柳宗元的堂弟宗一从柳州(今广西柳州)到江陵(今湖...

 ※ 柳宗元《柳州城西北隅种柑树》赏析 (吴汝煜,2011-4-22,1464)

手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅。方同楚客怜皇树,不学荆州利木奴。几岁开花闻喷雪,何人摘实见垂珠?若教坐待成林日,滋味还堪养老夫。苏东坡曾说柳宗元的诗歌“外枯而中膏,似淡而实美”(《东坡题跋》卷二),能...


 ※ 柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》赏析 (霍松林,2011-4-22,1270)

破额山前碧玉流,骚人遥驻木兰舟。春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。这首颇负盛名的小诗,是作者任柳州刺史时写的。一、二两句,切“曹侍御过象县见寄(经过象县的时候作诗寄给作者)”;三、四两句,切“酬(作诗酬答)...

 ※ 柳宗元《南涧中题》赏析 (吴文治,2011-4-22,1498)

秋气集南涧,独游亭午时。迴风一萧瑟,林影久参差。始至若有得,稍深遂忘疲。羁禽响幽谷,寒藻舞沦漪。去国魂已游,怀人泪空垂。孤生易为感,失路少所宜。索寞竟何事?徘徊只自知。谁为后来者,当与此心期!...

 ※ 柳宗元《溪居》赏析 (吴文治,2011-4-22,1300)

久为簪组累,幸此南夷谪。闲依农圃邻,偶似山林客。晓耕翻露草,夜榜响溪石。来往不逢人,长歌楚天碧。元和五年(810),柳宗元在零陵西南游览时,发现了曾为冉氏所居的冉溪,因爱其风景秀丽,便迁居是地,...

 ※ 柳宗元《秋晓行南谷经荒村》赏析 (吴文治,2011-4-22,1472)

杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿?南谷,在永州乡下。此篇写诗人经荒村去南谷一路所见景象,处处紧扣深秋景物所独具的特色。句句有景,景亦有情,...

 ※ 柳宗元《雨后晓行独至愚溪北池》赏析 (吴文治,2011-4-22,1019)

宿云散洲渚,晓日明村坞。高树临清池,风惊夜来雨。予心适无事,偶此成宾主。这首五言古诗作于元和五年(810)。题中“愚溪北池”,在零陵西南愚溪之北约六十步。此篇着重描写愚池雨后早晨的景色。起首两句,从形...

 ※ 柳宗元《中夜起望西园值月上》赏析 (吴文治,2011-4-22,969)

觉闻繁露坠,开户临西园。寒月上东岭,泠泠疏竹根。石泉远逾响,山鸟时一喧。倚楹遂至旦,寂寞将何言。这首五言古诗作于诗人贬谪永州之时。半夜了,四野万籁无声。诗人辗转反侧,夜不成寐,百无聊赖中,连露水滴落...


 ※ 柳宗元《江雪》赏析 (吴小如,2011-4-22,2018)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。这是一首押仄韵的五言绝句,是柳宗元的代表作之一。大约作于他谪居永州(今湖南零陵)期间。柳宗元被贬到永州之后,精神上受到很大刺激和压抑,于是,他就借描写山水...

 ※ 柳宗元《渔翁》赏析 (周啸天,2011-4-22,2229)

渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹。烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。回看天际下中流,岩上无心云相逐。此篇作于永州。作者所写的著名散文《永州八记》,于寄情山水的同时,略寓政治失意的孤愤。同样的意味,在他的山水...

 ※ 柳宗元《五言古诗四首》赏析 (施蛰存,2011-4-19,2749)

柳宗元,宇子厚,河东(今山西永济)人。贞元九年(公元七九三年)进士及第。授校书郎,累迁监察御史里行。贞元二十一年初,参加王叔文政治集团,为礼部员外郎。王叔文与王伾执政,他们勇于革新政治,对地方则要削弱藩镇,提高中央...

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。” 唐顺宗永贞元年,柳宗元参加了王叔文为首的政治革新运动。由于保守势力与宦官的联合反攻,致使革新失败。因此,柳宗元被贬官到有“南荒”之称的永州。他在任所名为司马,...

 ※ 柳宗元《江雪》的奥秘 (彭运生,2010-8-6,1789)

柳宗元《江雪》曰:千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。诗是诗人一个字一个字地写成的——没有人想去否认这一点。但“诗是诗人一个字一个字地写成的”到底意味着什么呢?指的是“一首诗是诗人形象地表现自己...

柳宗元是唐代古文运动的倡导者之一,他和韩愈一起,提倡朴实流畅的散文,反对辞藻华丽、内容空洞的骈文,以比较进步的古文理论和大量优秀的散文创作为武器,摧陷廓清了从六朝以来笼罩文坛绮靡浮艳的文风,在文学理论和文学创作上做...


51 篇文章  首页 尾页 页次:1/2页  48篇文章/页 转到:
 
名师点评专辑
最新推荐文章
暂时无推荐文章